Diensten

Diensten

Kunst in Zaken is een informeel administratiekantoor voor de culturele en non-profitsector. Je kunt bij ons terecht voor de volgende werkzaamheden:

Financiële administratie (boekhouding)
Het periodiek verzorgen van de financiële administratie; hieronder valt ook het doen van de aangiften omzetbelasting en, indien van toepassing, de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Salarisadministratie
Het periodiek verzorgen van de salarisadministratie. Kunst in Zaken verstrekt de loonstroken en jaaropgaven en onderhoudt de contacten met de Belastingdienst.

Subsidieaanvragen en -afrekeningen
Wij bieden ondersteuning bij het opstellen van subsidieaanvragen. Deze ondersteuning betreft voornamelijk het opstellen of controleren van de projectbegroting en het dekkingsplan, of het geven van advies hierover.

Jaarrekening
Het opstellen van de jaarrekening van je instelling of onderneming. Hiervoor hanteren wij een model dat voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in het Besluit Modellen Jaarrekening.

Begroting en budgettering
Kunst in Zaken kan behulpzaam zijn bij het opstellen van begrotingen en budgetteringen. Onder deze werkzaamheden valt ook het opstellen van een liquiditeitsbegroting en, eventueel, het opstellen van een meerjarenbegroting.

Managementrapportages
Het verzorgen van een periodieke rapportage ten behoeve van directie of bestuur. Wij stellen de rapportage op aan de hand van de financiële administratie.

Undoe
Kunst en Zaken biedt ondersteuning aan klanten die hun administratie zelf bijhouden in Undoe(*) en deze periodiek door een administratiekantoor willen laten controleren. Wij verzorgen de controle en jaarafsluiting en dienen desgewenst de vereiste belastingaangiften in.

(*) Online-boekhoudprogramma. Zie pagina Undoe.